Några tips på hur du kan marknadsföra din restaurang

Att driva en framgångsrik restaurang kräver så mycket mer än att endast vara en skicklig kock. Det finns ett oändligt antal exempel på briljanta kockar med fantastiska menyer som, trots sin skicklighet i köket, har misslyckats med sina restaurangprojekt. Ofta är anledningen till dessa misslyckanden att de inte har lyckats att marknadsföra restaurangen på rätt sätt.

Har du som ambition att starta och driva din egen restaurang är det viktigt att du ständigt arbetar med marknadsföringen. Det har inte någon betydelse att din restaurang erbjuder unika kulinariska upplevelser om de presumtiva gästerna inte ens är medvetna om att din restaurang existerar, och än mindre vad den har att erbjuda. I det följande kommer du därför att få ett par tips om hur du på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan marknadsföra din restaurang.

Hemsida och sociala medier

Det du först och främst måste investera i när du startar upp en restaurang är en väldesignad webbplats där du presenterar restaurangen och vad den kan erbjuda sina gäster. Webbplatsen är grunden för din marknadsföring via internet och det är därför viktigt att den speglar verksamheten på ett inbjudande sätt, med en välkomponerad mix av professionella texter och fotografier. Den som besöker webbplatsen ska känna hur det vattnas i munnen och en platsreservation ska endast vara en knapptryckning bort.

Webbplatsen bör kompletteras av en närvaro på sociala medier, framförallt i form av Facebook och Instagram som båda är mycket lämpliga för marknadsföring av restauranger. Såväl Facebook som Instagram fungerar mycket väl med fotografier, samtidigt som det är enkelt för användarna att dela med sig av det innehåll som restaurangen publicerar. Den ambitiösa restaurangen kan även vara aktiv på andra sociala medier, som till exempel Twitter eller Pinterest.

Marknadsföring via sms och smsverktyg

Ett underskattat verktyg för att marknadsföra en restaurang är meddelanden via sms. Idag finns det dessutom särskilda smsverktyg där det är möjligt att både skicka och följa upp sms-utskick till ett stort antal mottagare. Ett mycket populärt smsverktyg är Ungapped som även erbjuder en rad andra sms-tjänster för företag.

Utskick via sms är mycket effektiva vid marknadsföring av restauranger. De flesta av oss läser samtliga sms som skickas till oss. Är det ett väl formulerat och säljande sms från en restaurang, som vi dessutom kanske redan har besökt, kommer sms-utskicket att leda till ett stort antal bokningar.

Marknadsföring med nyhetsbrev

Även marknadsföring i form av nyhetsbrev är något som fungerar väl vid marknadsföring av en restaurang. När du använder dig av nyhetsbrev är det möjligt för dig att med relativt enkla medel, i form av fotografier och texter, skapa en attraktiv bild av vad din restaurang har att erbjuda. Ett väl utformat nyhetsbrev är något som många av mottagarna kommer att läsa. Och ekvationen är enkel – desto fler läsare av nyhetsbrevet desto fler personer besökare till restaurangen.